K2 Tools


Get Adobe Flash player

Login Form


Notice: Undefined index: q5ee8bef in /data/web/virtuals/39501/virtual/www/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 1
CZ

CZ (1)

                Doporučuji vám soubor symbolů pro koncentraci, meditaci a relaxaci. V současném světě, plném chaosu a negativních vibrací člověk ztrácí spoustu energie pro návrat do stavu harmonie s vesmírem, Bohem, přírodou, lidmi a sebou samým. Tyto symboly vám umožní rychlý návrat do stavu radosti, klidu a harmonie při minimální ztrátě energie a času.

 

Symbol vznikl na základě prohloubeného učení v oboru medicíny, esoteriky, parapsychologie, kabaly, filozofie, náboženství, meditace a duchovních praktik. Byl prozkoumán odborníky v těchto směrech a získal vysoké uznání v mnoha zemích.

 

* Člověk je bytostí kosmobiologickou a vždy byl, bude a je v jednotě s přírodou a vesmírem.

 

* Lidstvo zaujímá specifickou vrstvu mezi zemí (chaos) a kosmem (pořádek).

 

* Cílem lidstva je zdokonalování každého jednotlivce a oduchovnění matérie.

 

* Cesta člověka je zdokonalování se v Lásce.

 

* Láska je Bůh. Bůh je nejvyšší harmonie a nejvyšší tvůrce.

 

* Bůh je světlo. Světlo je v nás.

 

Člověk je nasměrovaný k Bohu, zdokonaluje se ve třech sférách: fyzické (sociální), duchovní (duševní) a psychické (rozum – moudrost – pravda). Harmonie v těchto třech sférách dává možnost otevření schopností, které jsou v nás uloženy od přírody a stvořitele (Boha), a možnost pro realizaci člověka v člověku.

 

Několik slov o tom jak tento symbol působí:

 

Existuje dávný pojem mantra (v překladu znamená slovo manas - rozum, tra - očištění). Mantra, to je vibrace, která je vždy spojena s pojmem energie, energeticko-informační pole a s pohybem. Existuje velké množství manter (modliteb), které očišťují náš rozum od negativních (ničivých) vibrací a umožňují změnu vědomí (přesněji viz. mantra-jóga, filozofie východu atd.…). Dávno též existuje pojem jantra, což je vlastně grafické zobrazení mantry. Jantra nalaďuje naše podvědomí na vnímání specifického spektra vibrací a energií, které vyvedou organismus ze stavu energetického chaosu. Při práci s jantrou se využívá technika koncentrace. Koncentrace je udržení objektu v zorném poli (bez myšlenek) v intervalu od pěti sekund do pěti minut. Koncentrace na objekt dobu delší než pět minut automaticky přechází do meditace. Meditace je vědomě vyvolaný stav změněného vědomí. Meditace má vždy cíl. Cílem je harmonie a zdokonalování. Koncentrace na symboly dává možnost očistit vědomí od negativních vibrací a přivést celý organismus do stavu energeticko - informační harmonie, která následně vyvolává v organismu rovnováhu biochemickou a hormonální – výsledkem je fyzické zdraví. Výsledkem fyzického zdraví je radost ze života, která vede k energetické , duševní a duchovní rovnováze – vytváří podmínky pro vývoj. (Zdravý duch ve zdravém těle.) Meditace na symboly dává člověku možnost vyřešit duševní a duchovní konflikty – podle principu “je problém – vyřeš, nemůžeš – vyhoď”. Prohloubená meditace dává možnost maximálně zesílit centrální nervovou soustavu a psychickou stránku osobnosti. Výsledkem je vědomá spolupráce vědomí s podvědomím a vědomé řízení některých procesů v organismu. Cílem je poznání sebe, harmonie s přírodou, vesmírem, Bohem, učitelem, horním světem … (Poznej sebe - poznáš Vesmír).

 

Podvědomí, které přijímá vibraci symbolu aktivně harmonizuje:

 

-pět prvoelementů (oheň, země, kov, voda, dřevo), které souvisí s pěti orgány v našem těle

 

-(oheň – srdce , země – slezina, kov – plíce, voda – ledviny, dřevo – játra;

 

přesněji teorie u-sin (pentagram), džan-fu a čchi, východní medicína, akupunktura …)

 

-čtyři živly (oheň, země, vzduch, voda)

 

-sedm energetických center (čaker) a orgány, energ. dráhy a meridiány s nimi související (přesněji čakra-jóga, kundalini-jóga, bioenergokorekce, atd. …)

 

-energetické potenciály mozkových polokoulí (hemisfér), přesněji teorie jin-jang (psychická relaxace, klinická psychiatrie …)

 

-centrální nervovou soustavu (meditace a nervová soustava …)

 

-imunitní soustavu (imunologie a východní medicína)

 

-orgány s vnitřní sekrecí, biochemii a energeticko-informační pole

 

-atd …

 

Symboly zesílí:

 

-obranný systém organismu před ničivými energo-informačními vlivy zevního světa

 

-schopnost vnímání energie (zvýšení percepčních schopností osobnosti)

 

-mentálně tvořivou stránku osobnosti

 

-schopnost přijímání a vysílání informací

 

-atd. …

 

Univerzalita symbolu spočívá v tom, že jej mohou používat jak pokročilí, tak i začátečníci v koncentraci, meditaci a to nezávisle na věku, pohlaví, rasové a nacionální příslušnosti, náboženském postoji

 

a směru duchovního vývoje. Symbol působí harmonicky na všechny energetické struktury organismu bez jakýchkoli negativních vedlejších účinků.

 

Barevné pozadí pomáhá harmonizovat funkci a energetické potenciály čaker a orgánů, systémů, meridiánů a kanálů (energetických drah) s nimi spojených.

 

Velmi užitečné a efektní pro uvolnění, relaxaci a lehkou koncentraci je již pouhé umístění symbolu do zorného pole nad úroveň očí (horizontu). Pro děti a lidi pokročilého věku je univerzálním “kulatý” duhový symbol (lze jej umístit samostatně např. v dětském pokoji nebo ložnici …). Pro mladé lidi a osoby středního věku je univerzálně použitelný symbol černobílý. Osoby staršího věku mohou být při práci se symboly nasměrovány obličejem k jihu, což posiluje působení symbolu. Ostatní mohou techniky provádět nasměrováni na sever nebo východ. Pro zvýšení vnímání energií, vibrací specifické kvality je lépe dělat techniky podle schématu, ve kterém pondělku vyhovuje východ, středě jih, pátku západ a neděli sever.

 

Vezměte si symbol, který se shoduje se dnem v týdnu (Mon – pondělí – východ (E), Tue – úterý – jihovýchod , …). Postačující je lehká koncentrace po dobu tří až pěti minut. Lehkou koncentraci podle schématu cvičíme od pondělí do pátku. V sobotu kromě sobotního symbolu (Sat) používáme také symbol (Sun) umístěný na severu (N) a severovýchodu (®), který znamená jin a “ kulatý ” duhový – jang. Neděle je den pro odpočinek. Od pondělka začínáme nový cyklus. Stabilně pozitivní výsledky se dostavují po 21 dnech. Je dobré používat symbol jako amulet – talisman. Pro lidi, kteří již delší dobu praktikují meditační techniky, používání černobílé varianty symbolu umožňuje provedení více než 101 meditačních technik.

 

 

Mír, radost, harmonii pro Vás

 

S vírou, nadějí a láskou

 

Sergiy Karyakin

 

 

P. S. Srdečné poděkování Učiteli, učitelům a všem lidem, kteří se podíleli na vytvoření podmínek pro vznik, testování a realizaci symbolu

 

 

K2 User